VoIP


VoIP, odnosno Voice over IP, skraćenica je za tehnologiju prenosa glasa/signalizacije putem računaraskih mreža.

VoIP rešenje omogućava veliku fleksibilnost pri korištenju sistema IP telefonije. U tradicionalnim telefonskim sistemima podrazumevalo se da svaki telefon ima svoje ožičenje do telefonske centrale, a taj kabl se nije mogao koristiti u nikakve druge svrhe. Sigurnost u tradicionalnim (analognim) telefonskim sistemima je bila slaba. Naime, dovoljno je uzeti dodatni telefonski uređaj i spojiti ga na kabl koji vodi do nekog telefona i mogao se slušati razgovor.

Razvojem računarskih mreža i potreba da svaka radna stanica ima svoj mrežni priključak, razvila se i VoIP tehnologija koja omogućava korištenje te iste infrastrukture za telefoniranje. Time se sigurnost razgovora povećala, a dobila se dodatna fleksibilnost pri proširenju sistema. Kompanije koje imaju više lokacija se mogu povezati u jedinstvenu VPN mrežu, te koristiti centralni sistem telefonije koji se nalazi samo na jednoj (centralnoj) lokaciji. Time se značajno optimizuje i pojednostavljuje trošak telefonije. Neke od dodatnih pogodnosti su korišćenje obične telefonije na putu, npr možete uz pomoć pametnih telefona pričati iz neke zemlje, kao da se nalazite unutar kompanije.

Uz naše VoIP rešenje, sve što Vam je potrebno je ugovor s operaterom koji Vam obezbeđuje izlaz na javnu mrežu koristeći neki od protokola.

Neke od prednosti koje možete ostvariti korištenjem našeg VoIP sustava:

  • Snimanje poziva
  • Kontakt centar
  • Besplatni pozivi unutar privatne mreže
Nazad na početnu