IT podrška


ICT Networks pruža uslugu outsoursing IT podrške za male, srednje i velike kompanije koje nemaju vlastiti profesionalni IT sektor ili traže stručnost koja im nedostaje u sopstvenom IT sektoru. Naši IT stručnjaci spremni su da pomognu u bilo kojem trenutku kako bi se Vi mogli posvetiti svom poslovanju, bez dodatnih troškova koje zaseban IT sektor iziskuje.

Potrebe i želje korisnika usklađujemo sa zakonskom regulativom i pravilima struke te pomažemo korisniku da nađe optimnalno rešenje video nadzora koje je usklađeno sa:

Pružamo usluge:

  • podrške na Vašoj lokaciji (terenska podrška)
  • hitan pristup sa udaljenog mesta (REMOTE)
  • telefonske podrške
It podrska Nazad na početnu