Izvođenje i održavanje sistema video nadzora


Kod odabira sistema video nadzora u funkciji zaštite prvo se treba poznavati sa izazovima štićenog objekta, odnosno napraviti kvalitetnu procenu ugroženosti. Takođe, potrebno je znati i želje korisnika u pogledu kvaliteta, komunikacije i dimenzionisanja sistema.

Potrebe i želje korisnika usklađujemo sa zakonskom regulativom i pravilima struke te pomažemo korisniku da nađe optimnalno rešenje video nadzora koje je usklađeno sa:

  • propisima koji regulišu primenu video nadzora,
  • modernim tehnologijama implementiranim u sisteme video nadzora,
  • zahtevima prema računarskoj opremi i
  • bitnim aspektima prenosa video signala
video nadzor kamera Nazad na početnu