Network

Projektovanje i izvođenje računarskih mreža.
Žične (LAN) i bežične (WLAN)

VoIP

Voice over IP tehnologija
olakšava kolaboraciju putem računaraskih mreža

Video nadzor

Izvođenje i održavanje sistema video nadzora.
Osigurajte Vaše poslovanje

Cisco oprema

Uštedite kupovinom refabrikovane opreme
i prodajte Vašu korišćenu opremu